Hofstaat 2007

Königspaar

König: Claus Dieter Fröhlich
Königin: Christa Wienholz

Juniorenhofstaat

Juniorenkönig: Tom Teuber

Jugendhofstaat

Jugendkönigin: Sandra Keimling

Bürgerhofstaat

Bürgerkönig: Sascha Renz